Nachádzate sa tu:

MŠ Podskalka Naša Materská škola História MŠ

Facebook

facebook-ikonaMôžete nás nájsť aj na Facebooku.
Pripojte sa k nám 
facebook.com/mspodskalka 

Kontaktné informácie

Mobil: 0903 645 859   kontakt

Pevná linka: 052/7756683     

E-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk

Naša MŠ Pod Skalkou

ms podskalka

Sme verejná materská škola - elokované pracovisko, ktorá sa nachádza v neoficiálnej mestskej časti Svitu v Pod Skalke blízko krásnej prírody. Od 1.9.2017 sme boli spojený s MŠ Svit a stali sme sa 10 triednym samostatným právnym subjektom. Naše zameranie smeruje k všestrannému  rozvoju dieťaťa. Školský vzdelávací program má názov "Myslenie v pohybe". Elokované pracovisko sa navyše zameriava na environmentálne cítenie u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií sú naše MŠ Svit aj Pod Skalka kompletne zrekonštruované aj so školskými dvormi.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Štatistika návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 65224

História MŠ

Nedostatok predškolských zariadení v meste a výstavba tzv. sídliska „C" Pod Skalkou (v roku 1980 býva v tejto mestskej časti 1000 obyvateľov) spôsobila, že sa v roku 1980 začala výstavba materskej školy s kapacitou 60 detí. Materská škola bola slávnostne otvorená 1. februára 1983. Prevádzka v MŠ sa začala 2.2.1983 v jednej triede, v zmiešanej skupine za vedenia p. riaditeľky Alžbety Suchej a p. učiteľky M. Bargerovej. V triede bolo zapísaných 25 detí.

Školský rok 1983/1984 sa vyznačovala radostnou atmosférou, veď sa začala prevádzka vo dvoch triedach. Zvýšil sa počet detí na 62, o ktoré sa staral personál zložený z riaditeľky A. Suchej, p. učiteliek M. Bargerovej, Bednárovej a M. Hlinkovej, kucháriek Z. Štefančíkovej a M. Jamnickej a upratovačky J. Bartošovej. Počas existencie MŠ sa vystriedalo množstvo detí, niekoľko učiteliek a praktikantiek.

Niekoľko dôležitých medzníkov:

• Do roku 1991 bola riaditeľkou školy A.Suchá. Od 1.9.1991 bola zvolená školskou radou za riaditeľku p. Zuzana Klimová, ktorá je vo svojej funkcií dodnes.

• V roku 2000 sme mali komplexnú školskú inšpekciu

• V roku sme prešli pod správu Mesta Svit, čiže ja našim zriaďovateľom.

• V roku 2004 bolo výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ- znovuzvolená bola p. riad. Z. Klimová.

• V roku 2005-2006 sa začala rozsiahla rekonštrukcia MŠ.

Súčasnosť:

Vďaka investícii MESTA SVIT, ktorý je našim zriaďovateľom, bola naša MŠ celkovo zrekonštruovaná. Mesto investovalo 7 miliónov Sk do úpravy MŠ - výmena okien za plastové, zateplenie, nová strecha, elektroinštalácia, výmena podlahovín, nové zariadenie do tried, spální, výmena sociálnych zariadení a celková rekonštrukcia kuchyne s novými spotrebičmi. Takže môžeme konštatovať, že MŠ má vysokú priestorovú, materiálno – technickú, hygienickú a estetickú úroveň. Hrové a pracovné kútiky sú vo vyhradenom priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít. O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ podľa plánovaných činností, zámerov a podľa záujmu detí o hrové prostredie.

Exteriér MŠ a blízke okolie - školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou prostredia MŠ, ktorý slúži na realizáciu organizačných foriem/ pobyt von, pohybové a relaxačné cvičenia.  Deti majú kde kresliť s kriedou a majú dostatok hračiek na školský dvor. V lete 2017 mesto Svit investovalo na úpravu školského dvora 25 tisíc euro a tak sme mohli pre detičky zabezpečiť nové a bezpečné preliezačky, hojdačky a domček z firmy Intersystém. Tiež nám zriaďovateľ zväčšil pozemok a pán primátor Ing. M.Škvarek daroval MŠ kobercový trávnik na zväčšenú časť pozemku.

Čo sa týka okolia MŠ máme vynikajúce podmienky na pozorovanie činnosti ľudí.

Edukačným prostredím pre naše deti sa stávajú: potok, rybník, les, hospodársky dvor s domácimi zvieratami, hasičská zbrojnica, knižnica, obchod, kopec na sánkovanie a pod.

 

DôLEŽITÝ MEDZNÍK SÚČASNOSTI:

1.9.2017 sa naša MŠ stala elokovaným pracoviskom, pretože sa na žiadosť mesta Svit obidve MŠ Svit aj Podskalka spojili a následne vznikol jeden právny subjekt. Našou p.riaditeľkou je v súčasnosti Mária Zentková. Na elokovanom pracovisko zanikla funkcia riaditeľky a vznikla nová funkcia a to zástupkyňa elokovaného pracoviska.