Nachádzate sa tu:

MŠ Podskalka Naša Materská škola ZRPŠ

Facebook

facebook-ikonaMôžete nás nájsť aj na Facebooku.
Pripojte sa k nám 
facebook.com/mspodskalka 

Kontaktné informácie

Mobil: 0903 645 859   kontakt

Pevná linka: 052/7756683     

E-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk

Naša MŠ Pod Skalkou

ms podskalka

Sme verejná materská škola - elokované pracovisko, ktorá sa nachádza v neoficiálnej mestskej časti Svitu v Pod Skalke blízko krásnej prírody. Od 1.9.2017 sme boli spojený s MŠ Svit a stali sme sa 10 triednym samostatným právnym subjektom. Naše zameranie smeruje k všestrannému  rozvoju dieťaťa. Školský vzdelávací program má názov "Myslenie v pohybe". Elokované pracovisko sa navyše zameriava na environmentálne cítenie u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií sú naše MŠ Svit aj Pod Skalka kompletne zrekonštruované aj so školskými dvormi.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Štatistika návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 65245

Poslanie a úlohy rodičovského združenia

Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní detí materskej školy v súlade s pedagogickou teóriou pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane pedagogických a nepedagogických zamestnancov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, pedagógmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu dieťaťa a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktorí pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí pre detí v MŠ.

Pomáha materskej škole :

- s úpravou školského dvora,

- pri nakupovaní darčekov pod stromček,

- disponuje s rodičovským poplatkom pre účely rôznych podujatí a pomôcok pre deti,

- poskytuje možnosť poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane pre MŠ a iné...

 

Predseda ZRPŠ na škol. rok 2019/2020 je:

Bc. Erika Kicová

 

Ďakujeme, že prijala svoju funkciu.