Nachádzate sa tu:

MŠ Podskalka Pre rodičov Režim nášho dňa

Facebook

facebook-ikonaMôžete nás nájsť aj na Facebooku.
Pripojte sa k nám 
facebook.com/mspodskalka 

Kontaktné informácie

Mobil: 0903 645 859   kontakt

Pevná linka: 052/7756683     

E-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk

Naša MŠ Pod Skalkou

ms podskalka

Sme verejná materská škola - elokované pracovisko, ktorá sa nachádza v neoficiálnej mestskej časti Svitu v Pod Skalke blízko krásnej prírody. Od 1.9.2017 sme boli spojený s MŠ Svit a stali sme sa 10 triednym samostatným právnym subjektom. Naše zameranie smeruje k všestrannému  rozvoju dieťaťa. Školský vzdelávací program má názov "Myslenie v pohybe". Elokované pracovisko sa navyše zameriava na environmentálne cítenie u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií sú naše MŠ Svit aj Pod Skalka kompletne zrekonštruované aj so školskými dvormi.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Štatistika návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 63825

Režim bežného dňa

Denný poriadok je rozvrh účelne usporiadaných činností primeraných veku, stupňu a druhu školy. Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa. Dobré premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine, kolektíve, jeho činorodosť a radosť.Denný poriadok sa prispôsobuje podmienkam MŠ.

Dôležitou požiadavkou správnej životosprávy v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, aktivít, ale aj to, aby miera zaťaženia určitou činnosťou bola primeraná silám detského organizmu.

Denný poriadok je zložený z organizačných foriem. Organizačné formy výchovy a vzdelávania tvoria základný spôsob organizácie, ktoré v podmienkach v MŠ chápeme ako organizačné formy edukačného procesu.

Denný poriadok MŠ obsahuje organizačné formy dňa: hry a hrové činnosti dieťaťa, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu a edukačná aktivita.

 

 

Denný poriadok Materskej školy Svit Pod Skalkou:

 

 

1. TRIEDA : 3-6 ročné deti

ŠKOLSKÝ ROK: 2019 / 2020

UČITEĽKY: Bc. Jana Bachratá a  Mária Hndzušová

 

ČAS ČINNOSTI:

6,30 – 8,30 hod. -schádzanie detí, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity realizované formou hry, ranný kruh

8,30 – 9.00 hod. - osobná hygiena, desiata

9.00 -11,00 hod. - edukačné aktivity/ ŠkVP, ŠVP/ - pobyt vonku

11,00 -11,30 hod. -osobná hygiena, obed

11,30- 13,45 hod. -osobná hygiena, odpočinok, relaxačné cvičenia

13,45-14,15 hod. -osobná hygiena, olovrant

14,15 – 16,00 hod. -hry a hrové činnosti,edukačné aktivity, krúžková činnosť, hodnotenie dňa, individuálne, alebo skupinové činnosti do postupného odchodu detí domov

16,00 hod. -koniec prevádzky

 

 

2.TRIEDA : 3 – 6 ročné deti

ŠKOLSKÝ ROK: 2016/ 2017

UČITEĽKY: Mgr. Jana Kováčová a Mgr. Andrea Gorelová

 

ČAS ČINNOSTI:

6,30 – 8,30 hod. -schádzanie detí, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity realizované formou hry, ranný kruh

8,30 – 9.00 hod. - osobná hygiena, desiata

9.00 -11,00 hod. - edukačné aktivity/ ŠkVP, ŠVP/ - pobyt vonku

11,00 -11,30 hod. -osobná hygiena, obed

11,30- 13,45 hod. -osobná hygiena, odpočinok, relaxačné cvičenia

13,45-14,15 hod. -osobná hygiena, olovrant

14,15 – 16,00 hod. -hry a hrové činnosti,edukačné aktivity, krúžková činnosť, hodnotenie dňa, individuálne, alebo skupinové činnosti do postupného odchodu detí domov

16,00 hod. -koniec prevádzky