Nachádzate sa tu:

MŠ Podskalka Naša Materská škola Rada školy

Facebook

facebook-ikonaMôžete nás nájsť aj na Facebooku.
Pripojte sa k nám 
facebook.com/mspodskalka 

Kontaktné informácie

Mobil: 0903 645 859   kontakt

Pevná linka: 052/7756683     

E-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk

Naša MŠ Pod Skalkou

ms podskalka

Sme verejná materská škola - elokované pracovisko, ktorá sa nachádza v neoficiálnej mestskej časti Svitu v Pod Skalke blízko krásnej prírody. Od 1.9.2017 sme boli spojený s MŠ Svit a stali sme sa 10 triednym samostatným právnym subjektom. Naše zameranie smeruje k všestrannému  rozvoju dieťaťa. Školský vzdelávací program má názov "Myslenie v pohybe". Elokované pracovisko sa navyše zameriava na environmentálne cítenie u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií sú naše MŠ Svit aj Pod Skalka kompletne zrekonštruované aj so školskými dvormi.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Štatistika návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 65228

Rada  školy

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy

vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy :

- k úprave v učebných plánoch

- k návrhu rozpočtu

-k  výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

-k  výsledkoch hospodárenia školy

-k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zástupca za elokované pracovisko MŠ Školská 21 za škol. rok 2017/2018 :

Mgr. Blanka Fúrová

Ďakujeme že prijala svoju funkciu