Nachádzate sa tu:

MŠ Podskalka Pre rodičov Aktivity a krúžky

Facebook

facebook-ikonaMôžete nás nájsť aj na Facebooku.
Pripojte sa k nám 
facebook.com/mspodskalka 

Kontaktné informácie

Mobil: 0903 645 859   kontakt

Pevná linka: 052/7756683     

E-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk

Naša MŠ Pod Skalkou

ms podskalka

Sme verejná materská škola - elokované pracovisko, ktorá sa nachádza v neoficiálnej mestskej časti Svitu v Pod Skalke blízko krásnej prírody. Od 1.9.2017 sme boli spojený s MŠ Svit a stali sme sa 10 triednym samostatným právnym subjektom. Naše zameranie smeruje k všestrannému  rozvoju dieťaťa. Školský vzdelávací program má názov "Myslenie v pohybe". Elokované pracovisko sa navyše zameriava na environmentálne cítenie u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií sú naše MŠ Svit aj Pod Skalka kompletne zrekonštruované aj so školskými dvormi.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Štatistika návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 65230

Aktivity a krúžky

Materská škola sa už niekoľko rokov zameriava na spoluprácu s rodinou a vďaka prekrásnej prírode v okolí MŠ aj na environmentálnu výchovu, Poslaním zmysluplnej spolupráce je nezamerať sa len na klasické rodičovské schôdzky, ale vzbudiť záujem o spoluprácu s rodinou rôznymi aktivitami. Plníme úlohy a ciele zdravotnej výchovy, dbáme na zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, spolupracujeme s odbornými lekármi. Realizujeme projekt „Evička nám ochorela" , kde sa deti oboznamujú s možnými úrazmi, ich ošetrením a prevenciou. Organizujeme besedy s pracovníkmi rôznych profesií v projekte „Poznaj nové povolania", MŠ navštevujú pracovníci polície, požiarnici spolu s ukážkami ich práce. Zoznamujú sa aj s prácou zdravotnej sestry, lekára, lesníka, záhradníka a pod. Organizujeme športovo- turistické vychádzky do blízkeho okolia.

V rámci spolupráce s rodinou využívame aktuálne dni venované napr. Deň matiek, otcov, zeme, mlieka, jablka. Do MŠ pozývame starých rodičov s ktorými sa spolu hráme a pripravujeme pre nich kultúrny program a darčeky.

Spolupracujeme s rôznymi organizáciami MÚ vo Svite, ktorý je našim zriaďovateľom, ZŠ Komenského, ZŠ Mieru, ZUŠ, Jednota, CVČ, Klub dôchodcov, Únia žien, Mestská knižnica vo Svite i v časti Pod Skalkou, Rada rodičov, Rada školy, Technické služby a pod. Umožňujeme rodičom požičiavať si knihy zo školskej knižnice a radíme im pri rôznych problémoch. Zapájame sa do rôznych aktivít organizovaných CVČ, SPV Poprad, súťaží v rámci nášho regiónu, ale aj celoslovenských aktivít aj v časopisoch. Pre pestrejší život v našej MŠ pripravujeme pre deti Mikuláša, vianočný/novoročný-výchovný koncert, farebné dni, oslavy MDD, divadlá, dni na kolesách, rozlúčku s predškolákmi. So školským rokom sa lúčime na školskom dvore vystúpením predškolákov a milým posedením spojeným s občerstvením.

Na podporu medziľudských vzťahov organizujeme veľmi populárne a osvedčené triedne posedenia pri príležitosti osláv menín a narodenín s darčekom pre oslávenca. Počas vianočných sviatkov navštevujeme starých osamelých spoluobčanov s malými darčekmi a vinšami.

Materská škola rodinného typu, ktorej predstaviteľom je aj naša MŠ, učí deti rozvoju tolerancie, úcty a sociálneho cítenia aj vďaka výbornej spolupráci s rodinou a spomínanými organizáciami.

V spolupráci s CVČ Svit organizujeme tieto záujmové krúžky:

Anglický jazyk: pod vedením pani učiteľky Mgr. Blaženy Lopatovej, 1x do týždňa v utorok o 14:30 - 15:30 v krúžkovej miestnosti v MŠ.

Výtvarný krúžok: pod vedením p. Koreňovej, 1x do týždňa vo štvrtok o 14:30 - 15:30 v krúžkovej miestnosti v MŠ.

Tanečný krúžok pre 5-6 ročné deti: pod vedením p.Doris Vargovej a Mgr. Eleny Venglárovej, 1x do týždňa v piatok o 15:00 - 16:00 v kultúrnom dome v Podskalke.